Denne websiden fungerer best med cookies aktivert.

Villkor

Stiftelsen Reach for Change, Box 2094, 103 13 Stockholm, Orgnr 802426-5590, är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du som sökande lämnar vid registreringen av ett konto. Genom att du registrerar dig i vår databas samtycker du till vår behandling enligt nedan.

Syftet med insamlingen av personuppgifter är att vi ska ha möjlighet att på bästa sätt kunna hantera ditt ärende och även kunna kontakta dig under och efter ansökningsperioden.

Under ansökningsperioden används uppgifterna främst för att meddela dig om utgången av ansökningsprocessens olika steg, samt vid behov för att begära in ytterligare information.

Efter ansökningsperioden används uppgifterna för att förse dig med information från Reach for Change rörande exempelvis, men inte begränsat till, nya ansökningsperioder. Du kan när som helst rätta eller uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss. Om du inte önskar motta information från Reach for Change kan du när som helst välja att avsluta ditt konto.

Reach for Changes behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), "PuL", och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Enligt PuL har du rätt att begära information om de personuppgifter som finns om dig.

Behandling av ansökan

Reach for Change förbinder sig att inte sprida din ansökan utanför en begränsad grupp personer med befogenhet att bedöma din ansökan, vare sig i del eller helhet. Du som registrerad användare är personligen ansvarig för att logga ut från ditt konto och stänga av din webläsare för att förhindra att någon läser och/ eller ändrar din ansökan. Du är också personligen ansvarig för att kontrollera att uppgifterna du angivit i din ansökan sparats efter varje gång du besökt ditt konto.

Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och ansökan kontakta: [email protected]