This site works best with cookies enabled.

Do you have an idea that can improve lives for children?

Then you can apply for support from Reach for Change. If selected you will receive financial support and coaching from some of the sharpest minds in business to develop your idea into a sustainable venture.

The last day to apply is -

Sign up and apply now!

FAQ – How to apply to Reach for Change!

Contact us

or

 * - field required

Критерии за оценка на идеята:

  • Посветена на реална социална тема 

  • Новаторска, но и с потенциал за реализация 

  • Идея в ранен етап на развитие 

  • Значителен социален ефект 

  • Потенциал за ефект върху значима част от целевата група 

  • Потенциал за финансова устойчивост

Критерии за оценка на кандидата:

  • Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея 

  • Предприемачески дух и навици 

  • Лидерски качества 

  • Социална ангажираност 

Proces prijave

Важни дати

Начало на периода за онлайн кандидатстване - 19 април 2022, 8:00 часа.

Краен срок за онлайн кандидатстване – 7 юни 2022, 23:59 часа.

Техническа проверка - 8 - 13 юни 2022

Прочит на заявките от доброволци - 14 юни 2022

Избор на най-добрите заявки от експерти  - 21 - 30 юни 2022

Интервю с международен екпсерт от Reach for Change - 7 - 8 юли 2022

Акселератор - 13 юли - 12 август 2022

Интервюта за избор на 5 основни кандидата - 1 - 2 септември 2022

Онлайн гласуване - 27 септември - 17 октомври 2022

Представяне пред детско и възрастно жури. Окончателен избор на големия победител – 1 ноември 2022

Pročitaj više