This site works best with cookies enabled.

Do you have an idea that can improve lives for children?

Then you can apply for support from Reach for Change. If selected you will receive financial support and coaching from some of the sharpest minds in business to develop your idea into a sustainable venture.

The last day to apply is -

Sign up and apply now!

FAQ – How to apply to Reach for Change!

Contact us

or

 * - field required

Критерии за оценка на идеята:

  • Посветена на реална социална тема 

  • Новаторска, но и с потенциал за реализация 

  • Идея в ранен етап на развитие 

  • Значителен социален ефект 

  • Потенциал за ефект върху значима част от целевата група 

  • Потенциал за финансова устойчивост

Критерии за оценка на кандидата:

  • Да бъде автор на идеята и да е готов да се посвети на нея 

  • Предприемачески дух и навици 

  • Лидерски качества 

  • Социална ангажираност 

Proces prijave

Важни дати

Начало на периода за онлайн кандидатстване - 15 юли 2021, 8:00 часа.

Краен срок за онлайн кандидатстване – 30 август 2021, 23:59 часа.

Административна проверка на документите - 31 август - 7 септември 2021

Прочит на заявките от доброволци - 8 септември 2021

Избор на най-добрите заявки от експерти  - 10 - 24 септември 2021

Интервю с международен екпсерт от Reach for Change - 5 - 6 октомври 2021

Интервюта за избор на 5 основни кандидата - 14 - 15 октомври 2021 

Онлайн гласуване - 9 ноември - 2 декември 2021

Представяне пред детско и възрастно жури. Окончателен избор на големия победител – 7 декември 2021

Pročitaj više