Страницата работи най-ефективно при разрешени бисквитки

Съгласен/съгласна съм с общите условия на конкурса "ПРОМЯНАТА" .

Съгласие за обработка на лични данни от шведската фондация Reach for Change

Фондацията Reach for Change с адрес п.к. 2094, 103 13 Стокхолм, регистрирана под номер 802426-­5590, носи отговорност за обработката на лични данни, предоставени по време на регистрацията на личен профил. Като създавате свой личен профил, Вие се съгласявате тази информация да бъде използвана, както и да получавате информация от Reach for Change.

Ако не желаете да получавате информация от Reach for Change, може във всеки един момент да изтриете личния си профил.

Reach for Change обработва лични данни съгласно шведското законодателство, а именно Закона за личните данни (SFS 1998:204) и Закона за електронните съобщения (SFS 2003:389) и съгласно Общ регламент относно защитата на данните (GDPR). Тези закони защитават неприкосновеността на личните данни. Съгласно Закона за личните данни имате право да изискате информация за себе си.

При регистрарането се на сайта на Reach for Change и при попълването на формуляра за участие в конкурса трябва да дадeте съгласието си Фондацията да борави с личните данни, съдържащи се в кандидатурата и допълнителните документи. Фондацията гарантира, че няма да разпространява лични данни или да ги предоставя на трети лица извън процеса на оценка на кандидатурите. Повече информация относно обработката на лични данни, кога и защо ги събираме, как ги използваме, условията, при които може да ги разкрием на трети страни и как ги защитаваме са описани в "Политиката за закрила на личните данни на Reach for Change", която е достъпна на:  www.reachforchange.org/en/privacy-policy. Като регистриран потребител Вие лично носите отговорност за сигурността на личния си профил - не го оставяйте отворен и достъпен за други потребители на интернет.

Освен това сте лично отговорни за запазването на предоставените от Вас данни всеки път, когато излизате от системата.

Ако имате въпроси по процедурата за предоставяне и промяна на лични данни, моля, свържете се с dataprivacy@reachforchange.org